LOGO tekst boven.png

MUZIEKTHERAPIE IN HET ALGEMEEN 

Een documentaire van Sammie Leermakers

PREMATURE

BABY

MUZIEKTHERAPIE VOOR 

PREMATURE

Klik op de knop waar jij meer over wilt weten!

pijl%20zwart_edited.png

TERUG naar homepagina

MUZIEKTHERAPIE IN HET ALGEMEEN 

Uit onderzoek is gebleken dat muziek goed is voor je brein. 

Geen andere activiteit beïnvloed ons hersengebied zo veel als muziek. Voor iedereen betekent de kracht van muziek iets anders. Ontspannen luisteren, zelf muziek maken of bewegen op het ritme. Muziek zorgt ervoor dat je ontspant, dat je dingen in je hoofd los kan laten. Je spieren verslappen en de stress neemt af. 

Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen met parkinson soepeler kunnen bewegen, dat mensen na operaties minder pijn hebben en wanneer dementerende naar muziek van vroeger luisteren kunnen ze zich dingen herinneren en herbeleven.

Muziektherapie is het gericht inzetten van muziek tijdens een gepersonaliseerde behandeling. Je kan naar muziek luisteren, meezingen, zelf instrumenten bespelen of meedansen. 

Het mooie van muziek is dat het een simpel hulpmiddel is met meteen merkbaar effect zonder bijwerkingen. Binnen het vak muziektherapie zijn er veel verschillende vormen en kan het breed ingezet worden met verschillende doeleinden. Zo kunnen kinderen met een verstandelijke beperking leren om hun gedragsproblemen beter onder controle te kunnen houden en kunnen mensen met ADHD een manier vinden om rustiger te worden. Heb je autisme? Dan helpt muziek je met het vinden van sociale contacten in je omgeving en wanneer je met depressie of angst kampt kan muziek zorgen voor de ontwikkeling van meer zelfvertrouwen. Ook kan muziektherapie worden ingezet als pijnbestrijding waardoor de noodzaak van medicatie verminderd en dit draagt bij aan een sneller en gezonder herstel van het lichaam.

 

PREMATURE BABY

Gevolgen op langere termijn

Wanneer een kindje ‘onrijp’ geboren wordt kan dit mogelijke gevolgen hebben voor later. Wat deze gevolgen gaan zijn is afhankelijk van de zwangerschapsduur waarbij het kindje geboren is. De gevolgen die later kunnen opspelen zijn bijvoorbeeld: het hebben van een kleinere lengte, het hebben van ADHD of het hebben van astma (door de niet volledig ontwikkelde longen). Ook heeft het lichaam vaak moeite met het aanmaken van Melatonine (slaapstof) en kan je geboren worden met een vorm van autisme.

Premature baby’s

Prematuur betekent letterlijk ‘vóór de rijpheid’. 

Een premature is een baby die veel te vroeg geboren wordt en nog niet ‘rijp/volgroeid’ is. Een te vroeg geboren baby komt ter wereld bij een zwangerschap van 35 weken of korter tegenover een gezonde baby die bij 41 weken zwangerschap geboren wordt. Hoe het met het kindje gaat na de geboorte en welke zorg het nodig heeft hangt af van de zwangerschapsduur waarbij het geboren wordt. Baby’tjes die onder de 31 weken geboren worden hebben intensieve zorg nodig. 

Verzorging op de Intensive Care

Als een baby te vroeg geboren wordt dan wordt hij verzorgd op een NICU (Neonatal Intensive Care Unit) afdeling. Ze komen dan in een couveuse te liggen die de warmte van de baarmoeder nabootst. Via verschillende monitoren en slangetjes wordt alles in de gaten gehouden om zo extra ondersteuning te kunnen bieden met zuurstof en voeding. Vaak liggen er meerdere baby’tjes op een afdeling, in Groningen liggen ze bijvoorbeeld met achten bij elkaar. 

Veel voorkomende medische problemen

Wanneer een baby te vroeg geboren wordt lijkt deze aan de buitenkant volgroeid, maar binnenin is alles nog klein en kwetsbaar. Zo zijn de longen nog niet sterk genoeg om zelfstandig te kunnen ademen waardoor ze extra zuurstof toegediend krijgen. Ook zijn de darmen van een pasgeborenen nog onrijp waardoor er complicaties kunnen ontstaan met operaties tot gevolg. Het drinken en het slikproces kost veel energie waardoor ze middels een slangetje dat via de neus naar de maag gaat extra voeding toegediend krijgen om zo het lichaam te laten groeien. 

MUZIEKTHERAPIE VOOR PREMATURE BABY's

Een te vroeg geboren baby heeft veel medicatie nodig, maar door te veel medicatie kan het ontwikkelingsproces op latere leeftijd verstoord raken (ADHD, slapeloosheid, astma etc). Muziek bevorderd de hersenen en laat het baby’tje ontspannen waardoor er minder medicatie nodig is. Het zorgt voor een sneller en gezonder herstel wat de medische gevolgen voor de toekomst kan verkleinen. 

Maar de muziek is niet alleen gezond voor het kindje, ook de ouders en de verpleging hebben baat bij de therapeutische klanken. De muziek versterkt de ouder-kind binding waardoor er een snellere hechting mogelijk is en wanneer de snaren van de gitaar te horen zijn geeft het de verpleging een momentje van rust tussen al het harde werken door. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat muziektherapie invloed heeft op de stabiliteit van prematuren vanaf 28 weken zwangerschap. Wanneer een kindje in de baarmoeder zit kan het al klanken en geluiden horen. Muziek zorgt ervoor dat het onderontwikkelde premature brein gestimuleerd wordt voor groei en verdere ontwikkeling van het hele lichaam. Het zuurstofgehalte verbetert en er is aangetoond dat het voor een stabiele hartactie en ademhaling zorgt. Op langere termijn draagt de muziektherapie bij aan het geconcentreerd leren drinken met als gevolg toename van gewicht waardoor de opnameduur op een Intensive Care verkort kan worden. Naast deze medische vorderingen verlaagt de therapie stress, verbetert het het slaapritme en leidt het tot minder huilen.

De muziektherapeut moet heel gefocust te werk gaan want het kindje mag niet overprikkeld raken. Kijkend naar de staat van het kindje wordt er besloten wat voor soort therapie er gegeven gaat worden. 

Voor de meeste sessies wordt er een gitaar gebruikt in combinatie met neuriënde klanken. Er worden zachte en lange tonen gespeeld op het ritme van de ademhaling van het kindje. Door te kijken naar de hartslag- en zuurstofwaarden wordt het ritme en de hardheid van het spel voortdurend aangepast 

Bij de ziekste kindjes wordt de gitaar achterwege gelaten en bestaat de therapie uit zachte neuriënde klanken waarbij de handen op het lichaam van het kindje gelegd worden. De trillingen van de stem zijn voelbaar in de vingers waardoor het kindje deze trillingen door zijn lichaampje kan voelen voor meer verbondenheid. 

Hoe ziet een muziektherapie-sessie eruit?

Allereerst wordt er gekeken naar of het kindje in aanmerking komt voor de muziektherapie. Voorafgaand aan de eerste sessie is er een gesprek tussen de muziektherapeut en ouders om te overleggen wat het ‘behandelplan’ gaat worden. 

Een kindje krijgt gedurende twee weken, drie keer per week een sessie van tien minuten live muziektherapie (in totaal dus zes sessies en een uur muziektherapie). Bij de eerste sessie wordt het kindje geobserveerd. Hoe reageert het op de omgeving en de muziek? De tweede sessie is gericht op het maken van muziek. Dit wordt afgestemd op de signalen van het kind (hartslag en lichamelijke bewegingen). 

Een belangrijk onderdeel binnen de therapie is de ‘Song of Kid’. De ouders mogen een nummer kiezen wat voor hen veel persoonlijke waarde heeft. Dit mag alles zijn van pop tot rock of klassiek. De muziektherapeut herschrijft dit nummer tot een slaapliedje. Bij de derde tot zesde sessie wordt dit persoonlijke nummer in een zachte en langzamere versie gespeeld voor het kindje om zo de ouder-kind binding te stimuleren. Omdat het kindje al geluiden kan horen in de baarmoeder kan het zijn dat het kindje de melodie herkent wat voor geborgenheid en verbinding zorgt. 

Muziektherapie voor premature in Nederland

In Amerika is deze vorm van muziektherapie voor premature op de NICU officieel bewezen en wordt het veel toegepast. In Nederland zit dit anders, hier is het nog niet officieel middels onderzoek bewezen dat het werkt en is het nog redelijk onbekend. Het gevolg hiervan is dat er geen subsidie gegeven kan worden waardoor ziekenhuizen domweg geen geld hebben om een muziektherapeut aan te kunnen nemen. Doordat er geen geld is, wordt er niemand aangenomen en kan de muziektherapie niet gegeven worden en dus ook niet groeien. Een visuele cirkel. 

Als eerste stap zijn ze in het Universitair Medisch Centrum in Groningen begin 2018 gestart met een onderzoek naar muziektherapie voor prematuren. Omdat de gevolgen op latere leeftijd ook onderzocht moeten worden is dit een langlopend onderzoek en voordat deze resultaten bekend zijn mag het niet elders worden toegepast. Wanneer het onderzoek positief resultaat laat zien is er een mogelijkheid om subsidie aan te vragen en het toe te passen binnen meerdere ziekenhuizen in Nederland. Voor nu is hier nog onduidelijkheid over.

foto%20totaal%20Anne-Greet%20_edited.png